Υπηρεσίες

Νίκος Βαλμάς, ειδικός σε κατασκευαστικές εργασίες.

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ

Διάνοιξη εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων και υποστυλωμάτων.

Περισσότερα

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μονώσεις ταρατσών και κτιρίων.

Περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μονώσεις, Στεγανοποιήσεις

Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΑ

Επισκευή οπλισμού από σκουριά.

Περισσότερα

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ

Αναπαλαιώσεις σπιτιών, ανακαινίσεις.

Περισσότερα