ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μονώσεις ταρατσών και κτιρίων.

Οι μονώσεις ταρατσών και κτιρίων αποτελούν την ιδανικότερη λύση εξοικονόμησης ενέργειας.

Gallery

Οι μονώσεις ταρατσών και κτιρίων αποτελούν την ιδανικότερη λύση εξοικονόμησης ενέργειας και ταυτόχρονα άμεσης απόσβεσης του κεφαλαίου που θα δαπανηθεί για την υλοποίησή τους.
Ειδικά οι μονώσεις ταρατσών χρειάζονται πολύ προσοχή όσο αφορά τα υλικά και την εφαρμογή τους.
Η σημασία της σωστής μόνωσης μίας κατασκευής είναι τόση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι δυνατό να ξοδέψει κανείς πολλά για μόνωση.

Η σωστή επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος της οικοδομής που πρόκειται να προστατευθεί.
Η κατασκευή μίας οικοδομής απαιτεί διαφορετικού είδους μονώσεις που κατασκευάζονται σε διαφορετικές φάσεις.

Α) Συμβατική μέθοδος:
Στη συμβατική μέθοδο η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από τη στεγανωτική στρώση. Είναι ο μοναδικός τρόπος μόνωσης για προστασία της στεγανοποίησης από βαριά χρήση της επιφάνειας με πλάκες ή πλακάκια.

Β) Ανεστραμμένη μέθοδος:

Στην ανεστραμμένη μέθοδο η στεγανωτική στρώση βρίσκεται κάτω από τη θερμομόνωση, με αποτέλεσμα να προστατεύεται θερμικά, διατηρώντας έτσι σταθερή τη θερμοκρασία της καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό δίνει πρακτικά απεριόριστο χρόνο ζωής στη στεγανωτική στρώση, εφόσον δεν υπόκειται σε θερμικά σοκ. Γι΄αυτό το λόγο, η ανεστραμμένη μέθοδος αποτελεί σήμερα και την ενδεδειγμένη μόνωση δώματος για τις περισσότερες περιπτώσεις.