ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ

Διάνοιξη εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων και υποστυλωμάτων.

Η πολύχρονη πείρα μας, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα που διαθέτουμε εγγυάται την Αδιατάρακτη Κοπή μπετόν και την Διάτρηση σε οποιαδήποτε κατασκευή, δίχως την παραμικρή επιβάρυνση στα δομικά στοιχεία του κτηρίου (κολόνες, τοιχία κ.λ.π.).

Gallery

Η αδιατάρακτη κοπή εφαρμόζεται στην διάνοιξη εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και στην καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων, υποστυλωμάτων χωρίς δονήσεις και κραδασμούς, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται ο σκελετός της κύριας κατασκευής.
Λαμβάνοντας υπόψη μας, τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου – όπως το πάχος και το είδος του μπετόν που θα κοπεί, την ταχύτητα κοπής αλλά και τον χώρο και το τμήμα κοπής – επιλέγουμε το κατάλληλο μηχάνημα, ώστε να επιτυγχάνουμε, κάθε φορά, το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Μηχανήματα που προσαρμόζονται στον εκάστοτε χώρο είναι στην διάθεση των συνεργατών μας.
Ανάλογα την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που δεν παράγουν καυσαέρια, θόρυβο ή σκόνη ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες χωρίς να είναι απαραίτητη η παύση της λειτουργίας του χώρου ή η εκκένωση του.